Konkurs Cicadis

Wyniki I Ogólnopolskiego Konkursu Cicadis dedykowanego gitarzystom!

Dnia 27 marca 2022 roku Jury w składzie:

Krzysztof Nieborak – przewodniczący

Justyna Dawidowicz

Jakub Kicman

Mirosław Franczak

Adam Beier – sekretarz

przesłuchało 44 uczestników I Ogólnopolskiego Konkursu Cicadis.

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:


Zapraszamy do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Cicadis dedykowanym uczniom klas gitary.

Naczelną ideą wydarzenia jest rozwój talentu muzycznego dzieci i młodzieży, prezentacja osiągnięć artystycznych, zdobywanie doświadczenia oraz popularyzacja nowej literatury  gitarowej. Konkurs jest także przedsięwzięciem o charakterze dydaktycznym, okazją do wymiany doświadczeń pedagogicznych i uzupełniania wiedzy z zakresu metodyki nauczania.

W konkursie mogą brać udział gitarzyści w następujących grupach wiekowych:

Grupa I

do 10 lat (urodzeni po 20 marca 2011 r.)

Grupa II

do 13 lat (urodzeni po 20 marca 2008 r.)

Grupa III

do 15 lat (urodzeni po 20 marca 2006 r.)


Wymagania programowe:

Grupa I

1. Utwór dowolny

2. Wybrany utwór ze zbioru:

Wojciech Popielarz – Marsz Robotów lub Krzysztof Nieborak – Kalejdoskop gitarowych nastrojów

Grupa II

1. utwór dowolny

2. Wybrany utwór ze zbioru:

Mirosław Franczak – Mazurki op. 29 lub Justyna Dawidowicz – Retro & Futuro

Grupa III

1. utwór dowolny

2. Wybrana etiuda lub preludium ze zbioru:

Jakub Kicman – Utwory wybrane na gitarę klasyczną cz. I lub cz. II


Konkurs Cicadis
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz publikację wyników przesłuchań konkursowych w celach realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Konkursu Cicadis..
  • Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w związku z udziałem w Konkursie Cicadis. Zakres zgody na wykorzystanie wizerunku obejmuje wykorzystanie filmów.
  •