Konkurs Cicadis

Zapraszamy do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Cicadis dedykowanym uczniom klas gitary.

Naczelną ideą wydarzenia jest rozwój talentu muzycznego dzieci i młodzieży, prezentacja osiągnięć artystycznych, zdobywanie doświadczenia oraz popularyzacja nowej literatury  gitarowej. Konkurs jest także przedsięwzięciem o charakterze dydaktycznym, okazją do wymiany doświadczeń pedagogicznych i uzupełniania wiedzy z zakresu metodyki nauczania.

Regulamin do pobrania znajduje się w załączniku (na dole strony).

Konkurs Cicadis
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz publikację wyników przesłuchań konkursowych w celach realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Konkursu Cicadis..
  • Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w związku z udziałem w Konkursie Cicadis. Zakres zgody na wykorzystanie wizerunku obejmuje wykorzystanie filmów.
  •