Zwroty

Odstąpienie od umowy

Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 REGULAMINU.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec Produktów wersji elektronicznej.

Klient może odstąpić od umowy informując Wydawnictwo Cicadis o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Beata Rynkiewicz-Beier, ul. Kowalska 11, 42-130 Kalej, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wydawnictwo@cicadis.eu.

Więcej informacji oraz wzór oświadczenia w Regulaminie.

Formularz Reklamacji Towarów
  •